SERVICE

NICA advice leverer økonomisk rådgivning til ledelse, bestyrelse og ejere i mindre og mellemstore virksomheder med følgende serviceydelser:

Helhedsorienteret rådgivning, aktiv sparring og praktisk støtte til virksomhedens øverste ledelse.Konkret ledelseskraft på specifikke projekter og opgaver.Aktivt bestyrelsesarbejde, enten formelt eller som det aktive bestyrelsesmedlem i den mindre eller mellemstore
virksomhed.

Eksempler på serviceydelser hos NICA advice (enten permanent eller interim):

 • Personaleledelse
 • Sparringspartner for ledelse, bestyrelse og ejer
 • Kontaktperson til eksterne interessenter (bank, realkredit, forsikring, revision, SKAT mv.)
 • Køb og salg af virksomheder og aktiviteter, herunder gennemførelse af due diligenceproces
 • Projektledelse og –styring ud fra fastsat mandat
 • Implementering af IT værktøjer til økonomistyring, herunder ERP- og BI-systemer
 • Effektivisering og rationalisering
 • Fokuseret ledelsesrapportering til bestyrelse og direktion
 • Design og udvikling af ledelsesrapportering inkl. KPI’er
 • Procesbeskrivelser og -optimering
 • Regnskabsaflæggelse inkl. anvendelse af IFRS-regler
 • Hands-on oprydningsopgaver
 • Business- og financial controlling
 • Ledelses- og opgavemæssig styring af regnskabsaflæggelse og budgettering/forcasting
 • Turn around, rekonstruktioner, omstruktureringer
 • Økonomianalyser, regnskabsrapporter, review-opgaver
 • Kvalitetssikring af økonomirapportering
 • Rekruttering af økonomikompetencer
 • Strategisk udviklingsarbejde
 • Likviditetsstyring
 • Optimering af finansieringsstruktur